Tedavi öncesi planlama yapılması ve tedavi sürecinde 3 boyutlu yüz, çeneler ve dişlerin görüntülenmesini sağlayan tomografilerden destek alınmaktadır. Görüntülerin farklı açılardan ve kesitlerden takibine ve işlem öncesi birebir hassas ölçümler yapılabilmesine olanak tanımaktadır.Ayrıca; hekimin ağız, çeneler ve tüm dişler hakkında daha detaylı bir görüş elde etmesini sağlamaktadır.

Tıpta kullanılan bilgisayarlı tomografiler ile karşılaştırıldığında, dental bilgisayarlı tomografiler yaklaşık yüzde bir oranında, yani çok daha az radyasyon dozuyla görüntüleme yapabilmektedir.

Dental Bilgisayarlı Tomografilerin kullanım alanları şunlardır:

 • Kemik hacminin ve kalitesinin değerlendirilmesi
 • Anatomik oluşumların durumu
 • İmplant boyutunun tespit edilmesi
 • Gömük dişlerin yön ve pozisyonlarının değerlendirilmesi ve komşu anatomik bölgelerle ilişkisinin saptanması
 • Alt çene ekleminin kemik yapısının üç boyutlu incelenmesi
 • Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi
 • İskeletsel çene ve yüz asimetrilerin ortaya konması
 • Enfeksiyon, kist ve tümörler gibi patolojik oluşumların boyutları, konumu, uzantıları ile komşu anatomik yapılarla olan ilişkisi ve bunlara etkisinin değerlendirilmesi
 • Çene yüz ameliyatlarının cerrahi öncesi planlaması
 • Çene ve yüz sisteminin üç boyutlu modellerinin elde edilebilmesi
 • Çene eklem yüzeylerinde ortaya çıkan düzensizliklerin değerlendirilmesi
 • Her bir dişin çevresindeki kemik yapının ve harabiyetinin ayrı ayrı değerlendirilebilmesi
 • Diş çevresindeki kemik kayıplarının takibi