Dişlerdeki küçük şekil bozukluklarını, hafif yamukluk, yan dişlerle aralarındaki küçük boşlukları kapatmak için kullanılan tekniğe bonding denir. Bonding, adından da anlaşıldığı üzere dişlere kompozit malzemelerle ek yapılması işlemidir. Kompozit, beyaz dolgu yapılırken kullanılan malzemedir. Son yıllarda, diş aralarındaki boşlukları kapatmada, hafif çapraşıklıklarda, diş renklenmelerinde kompozit bonding kullanılabilir. Bu tedavi öncesinde öncelikle diş çapraşıklık miktarı, renklenmenin derecesi, dişlerin durduğu açılar gibi farklı konular değerlendirilir. Kompozit bonding işlemi, ağızda direkt olarak yapılır.

Öncelikle diş yüzeyleri, asit etching denen işlemle kompozit malzemenin yapıştırılması için hazırlanır. Daha sonra tabakalandırma yöntemiyle kompozit yığılır ve özel bir ışıkla sertleştirilir. Dişler istenen form ve renkte tabakalama yöntemiyle oluşturulur. Bonding işleminin laboratuvar ortamında yapılmasına da indirekt bonding denir.