Çocuklarda ortodontik tedavi ihtiyacı, genellikle anne babaların estetik beklentileriyle alakalıdır. Dişlerde dikkat çekici bir bozukluk yoksa çoğu ebeveyn konuyu ihmal edebilir, hatta bazı bozukluklar sevimli bile gelebilmektedir.  Bazı ortodontik sorunlar vaktinde teşhis edilmezlerse kalıcı hale gelmekte ve iskeletsel düzeye geçebilmektedir.

 

 

       Dünya ortodonti birliğince kabul edilen, tüm çocukların 6-7 yaşlarında ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken, çene darlığı, çene bozuklukları gibi durumların olup olmadığıdır. İskeletsel bozukluklarda uygulanabilecek erken ortopedik tedaviler, çoğu durumda ileride yapılabilecek ortognatik cerrahileri engelleyebilir. Bununla ilgili en doğru bilgiyi ortodonti uzmanı verecektir.

       Halk arasında, diş telleri için en doğru zamanın, tüm dişlerin çıktığı yaşlar olduğu konusunda bir inanış vardır. Bu kesinlikle yanlıştır ve bazı durumlarda 8-9 yaş bile geç kalınmış sayılabilir. Ortodonti uzmanları, sorun gördüğü noktalarda ebeveynleri bilgilendirir ve bir yol haritası çizer.

      Genel olarak yapılması gereken, acil sorunları çözmek ve acil olmayanları uygun zamana bırakarak, olabildiğince az ve kısa süre tedavi uygulamaktır. Bu durumu en iyi teşhis edebilecek kişi ortodonti uzmanıdır. Lütfen bir sorun görmeseniz bile çocuklarınızı 2-3 yaşlarında pedodonti uzmanına, 6-7 yaşlarında ise ortodonti uzmanına muayene için getiriniz.