Dental fotoğraflar vakaların;  renk  seçimi  ve  görüntünün laboratuvar  ortamına  aktarılmasında,  hasta  ile  hekim arasında tedavi seçeneklerinin karar verilmesinde, tedavi öncesinde ve sonrasında  durumun tespitinde, bilimsel  dergi  ve  kitaplarda  yayınlanmasında,  arşivlenmesinde kullanılmaktadır.

Dental fotoğraflar, kliniğimizde her hasta için tedavi planlaması yapılmadan radyografiler ile birlikte mutlaka  kullanılmaktadır.