Diş teli tedavisi, kişide dişlerin ve iskelet yapının tamamında düzeltme sağladığı için, dişlerle ilgili yapılacak hemen hemen tüm tedavilere temel sağlamaktadır. İleri yaşlarda yapılacak protetik tedavilerin başarısı dahil ortodontik tedavinin sonucuyla ilişkilidir.

      Ortodonti uzmanı, tedavi planlaması yaparken, diğer uzman diş hekimleriyle fikir alışverişinde bulunur ve tedavinin genel hatlarını kesinleştirir. Kliniğimizde ortodontik tedaviler 3 ortodonti uzmanı tarafından yürütülmekte ve tedavi aşamalarında da farklı doktorlar tarafından gerekli müdahaleler yapılabilmektedir.

     Tedavi aşamasında birkaç ortodonti uzmanının tedavi takibi yapması, tamamlanması zaman alan ortodontik tedavilerde devamlılığı sağlar. Hayatın doğal akışında ortodontistlerin, eğitim, sağlık sorunları, tatil gibi zamanlarında hastayla iletişiminin kopması, tedavinin uzamasına sebep olmaktadır.

       Kliniğimizde hasta takibinde dijital planlama, takip ve arşivleme yöntemleri kullanılarak 3 ortodontist tarafından yapılmaktadır. Hekimlerin tamamı, her bir hasta için tedavi teşhis ve planlaması konusuna hakimdir.