Ortodonti nedir ?

       Kısaca ortodonti ya da diş teli olarak bilinen tedavi, dişlerin olduğu kadar çene kemiklerinin de düzensizliklerini ve bozukluklarını önlemeyi ve tedavi etmeyi amaçlayan bilim dalıdır. Bu anlamda aslında ortodonti ve çene ortopedisi olarak da adlandırılır. Her türlü dişsel çapraşıklık, dişlerin çene kemiklerinde uygun yerde çıkamaması, sürme sıra ve zamanında düzensizlikler, çenelerin dar, aşırı geniş, kafa kaidesi ve diğer çeneye göre önde ya da arkada olması ortodontinin ana konusudur.

Ortodontist kimdir?

       Ortodonti uzmanı, 5 yıllık diş hekimliği lisans eğitiminin ardından, 4-6 sene arasında süren ortodonti uzmanlığı eğitimi alan ve Sağlık Bakanlığı  tarafından ‘Ortodonti Uzmanlığı’ diploması verilen hekimdir. Ortodonti uzmanı, baş boyun bölgesine dair dişsel ve iskeletsel tüm sorunlarda yetkindir. Kurs, seminer vb gibi eğitimlerle ortodonti uzmanı olunmaz.

Kime tedavi olmalıyım?

       Ortodontik tedavi için araştırma yapılırken dikkat edilmesi gereken bir çok nokta vardır. Bunlardan en önemlisi, doktorun ortodonti uzmanı olmasıdır. Uzman olmayan diş hekimleri de bazı vakalarda  ortodontik tedavi yapabilse de çoğu bozukluk, uzman müdahalesine gerek duyar. Bir başka nokta, hekiminizin ulaşılabilir olması, ihtiyaç halinde randevu için 15-20 gün beklenmemesidir. Ortodontik tedavi, diş dolgusu ya da kaplama yapılması gibi kısa süren bir tedavi değildir, bir tedavi olmasının yanında, olgudaki değişimin, estetik ihtiyaç ve beklentilerin tüm süreç boyunca gözlenmesi ve tedavi planında gerekli değişikliklerin yapılması gereken bir süreç yönetimidir. Bu anlamda iyi hekimlik gerektirdiği kadar iyi süreç yönetimi de gerektirir. Ortodontik tedaviye başlamak kolay, bitirmek ise zordur. Bu yüzden muayene aşamasında tedavinizin nasıl devam edeceğini ve olası sorunların nasıl çözüleceğini mutlaka hekiminizle konuşunuz.